Search
среда 14 ноември 2018
  • :
  • :

КОЧО ЦИЦАЧ

loading...

KOČO CICAČ

Nov neformalen, ama FAMILIJARNO kontroliran sopstvenik na RM po službena dolžnost e djubreto KOČO ANDJUŠEV. Osven što gazduva so energetskiot biznis, od 28 juni e gazda i na kompletnito telekomunikacionen biznis vo RM. Dnevno go CICA profitot…

TELEKOM i VIP se edno te isto ili edna te ista kompanija, pod kontrola na DEUTSCHE TELEKOM, a po brutalnoto isfrlanje od igra na VLADATA i nejzinite pretstavnici od MAKEDONSKI TELEKOM, na vicepremierskoto djubre ANDJUŠEV mu pojde od raka vo Skopje od PODGORICA da go reinstalira negoviot poslušnik NIKOLA LJUŠEV. Toj e noviot direktor na MKD TELEKOM koj vo idnina ke podnesuva smetki isklučivo na GERMANSKITE GAZDI, a VLADATA i nejzinite pretstavnici seto toa ke go nabljuduvaat od nepristojna distanca, se do onoj moment dodeka ne im bide javeno deka veke ne se VLADA…

Biznis vrskite na djubreto ANDJUŠEV i kutreto LJUŠEV datiraat od vreme koga ovaj vtoriot beše direktor na VIP Makedonija, koga djubreto ANDJUŠEV e prislužnik na srpskata ENERGETSKA MAFIJA, koga so negovata EDS e najgolem korisnik na uslugite na VIP. Tesna biznis vrska se vospostavuva koga NIKOLA LJUŠEV go smestuva DISASTER (back up) centarot na VIP vo BRAKO Veles, kaj domakinot djubreto ANDJUŠEV. Taka, LJUŠEV kako direktor na VIP stanuva kirajdžija na djubreto. TELEKOM pak svojot DISASTER centar go ima vo Strumica…

Po eliminacijata na VLADINITE pretstavnici od TELEKOM i odstranuvanjeto na direktorot/posmatrač GORAN TRAJANOVSKI (navodno e socijaldemokrat), djubreto ANDJUŠEV od CRNOGORSKI TELEKOM go reinstalira NIKOLA LJUŠEV, so što vospostavuvaat potpolna kontrola nad ovoj biznis, oti i VIP e kontroliran od TELEKOM…

Se razbira deka site zaedno: djubreto ANDJUŠEV, novostariot direktor LJUŠEV, kompletnata VLADA i site institucii koi se korisnici na uslugite na monopolot TELEKOM VIP i natamu se pod kontrola na FAMILIJATA: MIJALKOVI, GRUEVSKI i LUKOVSKI. Prislušuvani od autsorsiranata oprema za prislušuvanje, porano smestena vo TELEKOM…

NAZIM BUŠI i DUI tuka se samo posmatrači, a SDSM i ŠARENKITE se IZVODJAČI RADOVA. Nekoj mora i toa da go raboti…

(ima ušte…)

Фотографија на Zoran Bozinovski.

Фотографија на Zoran Bozinovski.

loading...